BARN OG KARATE

Orientering til foreldre med barn i SKK


Som foreldre er dere selvsagt opptatt av at barn og ungdom blir tatt imot og sett etter på best tenkelig måte. Hva vi lærer bort, og ikke minst ikke lærer bort, angår naturligvis foreldrene i aller høyeste grad. Vi vil med dette forsøke å besvare noen generelt og spesielt for barn. I grove trekk kjennes karate ved at:


   • Dette er en karakterdannende form for selvforsvarskurs hvor målet ved treningen er å oppnå perfeksjonering av utøverens karakter via fysisk og mental treningsform som tømmer utøveren for aggresjon og sinne i trygge omgivelser.Karate skal ideelt sett kunne trenes av alle uansett fysiske forutsetninger. Således vil også handikappede eller motorisk svake kunne trene karate når forholdene legges til rette.
   • Derved som selvforsvars- eller selvutviklingssystem blir innbyrdes konkurranse mellom barn unngått, og den enkeltes streben etter personlige mål, samt utvikling av koordinasjon, smidighet, teknikk, utholdenhet, samarbeidsevne, respekt o.l. gjør at man hele tiden konkurrerer kun med seg selv, i sitt eget tempo.
   • Ettersom vi legger stor vekt på etikette og moral, eller det som kan gå under betegnelsen "god gammeldags folkeskikk", finner personer som er ute etter å lære og sloss ingen nyttige tips hos oss.
   • Instruktørene gis hele tiden kontinuerlig opplæring og oppfølging for å kunne opprettholde og videreutvikle et høyt nivå. Dette skjer både gjennom egne kurs og gjennom idrettskretsens generelle trenerkurs. Selv om de teknikker som barn lærer inneholder "voldelige" momenter som slag og spark, så blir det hele tiden understreket at karate kun kan brukes i selvforsvar.
   • For å kunne lære barna selvforsvar må treningen legges opp så realistisk som mulig med teknikker som man må forvente kan bli brukt mot dem i en nødsituasjon. Derfor er det viktig at de kjenner de forskjellige typer slag og spark og får et godt forhold til denne type "våpen" og at de kan lære seg konsekvensene ved bruken av karaten.
   • Treningen søkes lagt opp på en lek betont måte med en tone av alvor, disiplin og perspektiv av det hele. Vi mener bestemt at barnas evne til å unngå konflikter ligger i enkeltindividets holdninger til andre mennesker og sine egne handlinger. Et annet spørsmål som ofte dukker opp er hvorvidt det er noen skade risiko med denne type idrett.
   • Alle undersøkelser viser at karate ligger langt under ballspill idrettene i skade- og ulykkesfrekvens. For sikkerhets skyld er alle medlemmer som betaler kontigent til fastsatt tid forsikret gjennom en obligatorisk ordning som Norges Kampsportforbund har forhandlet frem med et forsikringsselskap.
   • For oss er karate en livsstil som har gitt oss utrolig mye glede og nyttige verdiger som har gitt oss mye opp gjennom årene. Vi håper at ditt barn også kan finne glede i et av verdens mest populære systemer for selvforvar og egenutvikling. Skulle det være behov for mer informasjon står vi med glede til disposisjon.