GRADERING

Fremgang i karate belønnes med en ny beltegrad som man tildeles ved å bestå en gradering. En gradering er en organisert og systematisk testing av ferdigheter, holdninger og kunnskaper innenfor et gitt karatepensum. Etter som man graderer seg stadig høyere skjerpes også kravene som må innfries for å bestå graderingen.

En gradering består normalt av tre deler, og ledes av et graderingspanel av svartbelter med nødvendig autorisasjon. Under første del visere utøverene som graderer seg et utvalg av teknikker. Hver teknikksekvens gjentaes typisk fire ganger. Siste teknikk utføres med kiai. Etter en kort pause hvor graderingspanelet noterer ned sine vurderinger blir utøverene bedt om å gå en eller flere kataer. Til slutt følger normalt en kumite-del. For graderinger opp til brunt belte dreier det seg normalt om khion-kumite hvor man går en serie med fast avtalte angreps-, forsvars- og kontringsteknikker. Fra brunt belte og oppover blir man i tillegg normalt bedt om å gå en eller flere frikamper hvor man må prøve og få inn teknikker på en motstander uten selv å bli truffet. Hvilke grunnteknikker og kataer som kreves vist til en gradering fremgår av graderingspensumet som du finner under denne mappen. Vær klar over at dette pensumet kun er veiledende, og at graderingspanelet i noen tilfeller vil kunne fravike noe fra innholdet.

En gradering krever at man fremviser farlige teknikker med maksimal kraft og innsats. Derfor er det strenge krav til kontroll med teknikkene. Det er også et krav at alle utøvere viser respekt for hverandre og for de tradisjoner karate representerer.

Stavanger Karateklubb anerkjenner graderinger som er bestått hos andre karategrupperinger, enten Shotokan eller annen stilart. Dette gjelder også om en har trent i Stavanger Karateklubb tidligere, en kan bære det belte en er gradert til fra før. For kyu-graderte bør en ha trent minst et år etter pause for å vurdere ny gradering. Konferér med egen instruktør. For dan-graderte må en konferere med, og få godkjenning fra, Hovedinstruktør/Teknisk Komité før videre gradering.

Aldersgrenser for graderinger:
10 til 6 kyu (hvitt til grønt), ingen aldersgrense.
5 til 1 Kyu (første blå til siste brune), minimum 12 år.
Shodan og opp (svart), fra og med 16 år.

Etter at Stavanger Karateklubb nylig innførte delgrader, altså hvitt belte med gul, oransje, grønn og blå stripe, i tillegg til de tradisjonelle beltene, så lar vi barna nå få gradere seg hver 6 mnd om de ønsker dette. Barna har nå mao. det samme tilbudet som de voksne mht gradering.

Formål :
Graderingen skal være eksamen i tradisjonell Shotokan karate hvor man måler det faktiske karatetekniske ståstedet sett opp mot arbeidskravene gitt i graderings pensumet. Nakayama sin "Best karate series" er det tekniske grunnlaget for hvordan utførelsen skal måles (jfr. SKK langtidsplan).
For barna under 12 år skal graderingen være et pedagogisk virkemiddel som motivasjon til videre trening, og måling av ferdigheter skal tones ned (ihht. Bestemmelser i NIF barneidrettsreglement).
Graderingen skal være en fin opplevelse for deltakerne som markerer slutten på semesteret hvor både den organisatoriske rammen og gjennomføringen er av høy kvalitet.

Tidspunkt :
Graderingen gjennomføres vanligvis hvert halvår i juni (uke 24/25) og desember (uke 49/50). Svartbeltegradering foregår i juni.

Pris :
Kyu graderingen koster kr. 350,- (inkludert belte) ved påmelding innen oppsatt frist, og kr. 500,- ved påmelding etter oppsatt frist.

Dan graderingen koster (inkludert svartbeltediplom fra WTKO).

  • 1 dan 1 600
  • 2 dan 2 000
  • 3 dan 2 850
  • 4 dan 3 400

Dette er sentralgitte priser og ingenting tilfaller SKK.

De som ønsker diplom fra Norges Kampsportforbund kan få det. Prisen er 400,-