DOJO ETIKETTE

  • Eneste tillatte antrekk ved timeplanfestet trening i dojo er gi med korrekt belte. 

  • Alle utøvere stiller med ren gi, rene bein og kortklipte negler.
  •  Klokker, øreringer, smykker og lignende tas av før trening for å unngå skader. Giftering skal tapes over, dersom den ikke lar seg trekke av. 
  • Bukk ved inngang og utgang av dojoen. Alle timeplanfestet trening begynner og avsluttes med hilsen i seiza og moksu. Kommer man for sent, setter man seg i seiza ved døråpningen eller hvor man kan bli sett av instruktøren, og venter på instruktørens signal. 
  • Ingen forlater dojoen uten å spørre instruktøren om tillatelse på forhånd. Instruktør tiltales med navn eller som sensei. Prating skal foregå lavmælt. Det skal også være ro utenfor dojoen.
  • Banning skal ikke forekomme. 
  • Ingen behøver å lene seg mot, eller støtte seg til vegger eller søyler med mindre dette er en del av en øvelse. 
  • Ingen møbler skal være plassert inne i dojoen mens trening pågår. 
  • Mobiltelefoner skal være avskrudd eller ha lydløs innstilling med mindre annet er avtalt med instruktør. 
  • Både utøvere og instruktør har et felles ansvar for å forlate dojoen i samme tilstand som de fant den.