BLI MEDLEM

Vi starter opp en ny sesong for høsten 2022 i august og om du er interessert i å prøve karatetrening, fyll ut dette:

Navn: xxxxxxx Alder: xxxx E-mail address: xxxxx@xxxx.no

Forelder/ foresatt: xxxxxxxxxxx Mobile number: xxxxxxxxxx

Send mail til mail@stavangerkarateklubb.no for registrering

Det er fortsatt plass på nybegynner voksne.

Nybegynnere får prøve karatetrening 1 gang, før dere bestemmer medlemskap eller ikke.

-------------------------------------

We are starting a new season for the autumn of 2022 in August and if you are interested in trying karate training, fill in this: 

Name: xxxxxxx Age: xxxx E-mail address: xxxxx@xxxx.no Name of guardian / parent: xxxxxxxxxxx Mobile number: xxxxxxxxxx

Send to mail@stavangerkarateklubb.no

We still have room for adult beginners.

Beginners can try karate training once, before you decide membership or not.

PRISER/PRICES

Barn /Kids: Kr 1500,- for de første 6 mnd deretter Kr 250,- pr. mnd

Voksne/ungdom over 16 år/ Adult above 16 y.o.: Kr 2100,- for de første 6 mnd deretter Kr. 350 pr. mnd.

10 % familierabatt pr. medlem/ 10 % family discount per member

Vi har 6 mnd bindingstid ved første gangs registrering og det er 2 mnd oppsigelsestid i systemet

There is a 6 months lock time upon 1. time registration and 2 months notice to end membership in the system