BLI MEDLEM

Vi tar i utgangspunktet inn nye medlemmer to ganger i året, januar og august. Om du er interessert send oss en e-post og legg ved følgende info.

Navn: xxxxxxx Alder: xxxx E-mail address: xxxxx@xxxx.no

Forelder/ foresatt: xxxxxxxxxxx Mobile number: xxxxxxxxxx

Send mail til mail@stavangerkarateklubb.no for registrering

Det er fortsatt plass på nybegynner voksne.

Nybegynnere får prøve karatetrening 1 gang, før dere bestemmer medlemskap eller ikke.

-------------------------------------

We normally take in new members twice a year, in January and August. If you are interested, send us an e-mail and attach the following information.

Name: xxxxxxx Age: xxxx E-mail address: xxxxx@xxxx.no Name of guardian / parent: xxxxxxxxxxx Mobile number: xxxxxxxxxx

Send to mail@stavangerkarateklubb.no

We still have room for adult beginners.

Beginners can try karate training once, before you decide membership or not.

PRISER/PRICES

Barn /Kids: Kr 1500,- for de første 6 mnd deretter Kr 250,- pr. mnd

Voksne/ungdom over 16 år/ Adult above 16 y.o.: Kr 2100,- for de første 6 mnd deretter Kr. 350 pr. mnd.

10 % familierabatt pr. medlem/ 10 % family discount per member

Vi har 6 mnd bindingstid ved første gangs registrering og det er 2 mnd oppsigelsestid i systemet

There is a 6 months lock time upon 1. time registration and 2 months notice to end membership in the system