BLI MEDLEM 


Majoriteten av nye medlemmer starter opp i Januar og August, ved inngangen til et nytt semester. Dette er for å ivareta at flest mulig får tilstrekkelig trening og kompetanse til å gå opp til gradering ved semesterets slutt.

Det er likevel fullt mulig å starte opp når som helst på året. Det er da ikke sikkert en er klar for gradering mot slutten av første halvår, men dette avklares med instruktørene.

Stavanger Karateklubb er underlagt NIF og benytter medlemssidene deres for innmelding i klubben vår.

Innmeldingsside: Innmelding NIF

Søk opp klubben vår og følg instruksjonene og velg det medlemskapet som gjelder for deg. Barn/Voksen – Månedlig / Halvårlig betaling

Har du spørsmål knyttet til treningstider eller annet, ta kontakt med oss på email: mail@stavangerkarateklubb.no

Følg oss på facebook

-------------------------------------

BECOME A MEMBER

The majority of new members starts in January or August to follow our courses from start to end in the current semester. This is to make sure you have enough experience and training to complete the grading at the end of each semester.

However, it is no problem to start up at a later point and/or mid-semester. You and the instructor will then agree if the competence level is adequate to attend grading, or wheather you might have to wait until next time.

Stavanger Karateklubb is part of NIF (Norwegian Sports Association) and uses their application to register as a member. Follow the link below, look up our club and choose the membership relevant for you: Child/Adult – Monthly/Semi-yearly payment.

New member link: Memebership NIF

If you have any question related to our club og trainings, look at our facebook pages, or web page, or feel free to contact us on email: mail@stavangerkarateklubb.no

Find us on Facebook

PRISER/PRICES

Kontigent: 200 kr pr. person pr. år/year

Treningsavgift/trainingfee:

Barn /Kids:  Kr 260,- pr. mnd

Voksne/ungdom over 16 år/ Adult above 16 y.o.: Kr. 360 pr. mnd.

10 % familierabatt pr. medlem/ 10 % family discount per member

Det er 2 mnd oppsigelsestid i systemet

There is a 2 months notice to end membership in the system