Årsmøte

21.02.2022

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2022, tirsdag 8. mars kl. 19:00 i Stavanger Karateklubb sine lokaler.
Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 21. februar.
Saksliste og årsmelding blir gjort tilgjengelig senest en uke før møtet.

-----------------------------------------------------

Stavanger Karateklubb invites all members to the annual general meeting 2021, Thursday 8th March at 19:00 at Stavanger Karateclub.
Suggested items for discussion needs to be sent to the board by February 21st.
Agenda and annual report will be made available one week ahead of meeting.